Uw donatie aan de maatschappelijke opvang

Met een eenmalige gift draagt u bij aan de ondersteuning van kleine projecten binnen de maatschappelijke opvang van WijZijn Traverse Groep. Uw steun waarderen wij zeer en wordt goed besteed voor de mensen die het nodig hebben.

U kunt een bedrag storten op onze rekening NL73 RABO 0106 1793 06 t.n.v. Stichting Traverse Groep.

Uw gift aan ons kunt u helemaal of deels aftrekken van uw inkomstenbelasting, omdat wij een stichting zijn met een ANBI-status. 

Als u voor een langere periode regelmatig een gift wilt doen, kunt u ons ook jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag steunen. Een periodieke schenking legt u vast in een overeenkomst of in een notariële akte. Lees meer.

Stel uw vraag