Nieuws

Aandacht voor elkaar, dat is belangrijk tijdens deze lockdown

Met de lockdown is ons land opnieuw op slot gegaan. Voor vrijwel iedereen is de impact hiervan groot. Zeker ook voor mensen met een beperkt sociaal netwerk of een kwetsbaarheid. School, werk, sport, familie; alles loopt anders, de dagelijkse structuur valt weg. Naast het sociale isolement, heeft het soms ook grote financiële gevolgen. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. “Wij zijn er om, in deze moeilijke tijd, inwoners te ondersteunen”, aan het woord Ad van Rijen, bestuurder van WijZijn Traverse Groep. 

Aandacht voor elkaar

“De maatregelen rondom Corona hebben een grote invloed op de mentale gesteldheid van mensen. Het missen van structuur en sociale contacten. Alles op afstand en achter een scherm, wat vraagt om digitale kennis en vaardigheden. Hierdoor voelen sommige mensen zich buitengesloten, somber, eenzaam of ervaren angst. Ook is er soms sprake van inkomensverlies. Dat maakt mensen financieel kwetsbaar en dit kan direct effect hebben op hun gezondheid. Aandacht voor elkaar, dát is belangrijk in deze tijd. En dat is precies waar WijZijn Traverse Groep voor staat. Wij zijn er voor kwetsbare inwoners en ondersteunen hen. Inwoners kunnen vragen en problemen aan ons voorleggen. Samen bekijken we de mogelijkheden waarbij we aansluiting zoeken in de direct omgeving en binnen het persoonlijke netwerk.”

In de buurt

“De professionals en vrijwilligers van WijZijn Traverse Groep werken veel vanuit de wijk, dichtbij de inwoners. Het wijk- of buurtcentrum is voor veel mensen bekend en de drempel is laag om hier even binnen te stappen. In veel wijkcentra hebben we een inloopspreekuur. Inwoners kunnen dan in gesprek gaan met een maatschappelijk werker en hun probleem of vraag voorleggen. We zijn blij dat tijdens de lockdown de meeste wijkhuizen, waar mogelijk, open blijven en deze spreekuren gewoon door gaan. Juist deze buurt- en wijkorganisaties leveren een belangrijke bijdrage aan het draagbaar maken van de coronamaatregelen.”

Ondersteuning bij administratie en digitale zaken

“Hoe zorg je dat je het financieel red of dat je digitaal bij blijft zodat je mee kan blijven doen? Dit zijn vragen waar onze medewerkers inwoners bij ondersteunen. We helpen mensen om hun administratie op orde te krijgen of bij schuldsanering. Daarnaast is er het DigiPunt waar inwoners terecht kunnen met al hun digitale vragen. Dit kan gaan om het aanvragen van een DigiD, het installeren van de Corona Check-app maar ook het invullen van de belastingopgave.”

We zijn er voor iedereen

“We zijn er voor iedereen, jong en oud. Veel jongeren voelen zich eenzaam, dat is gebleken uit de vorige lockdown. Onze jongerenwerkers zijn er om de verbinding te maken en deze jongeren te steunen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de Join Us Community die jongeren met elkaar verbindt. Ze hebben samen lol, helpen elkaar en ontdekken dat ze niet alleen zijn. Als er meer hulp nodig is, dan is de stap daar naar toe kleiner.”

“Ook ouderen missen in deze tijd het contact met familie of de activiteiten in de buurt. Ook zijn ze meer aangewezen op mantelzorgers. Binnen onze organisatie werken verschillende netwerkmaatjes die mensen thuis bezoeken waardoor ze zich minder alleen voelen. Daarnaast ondersteunen we mantelzorgers. Zij kunnen terecht bij Mantelzorg Ondersteuning in de verschillende gemeenten. Maar ook bij het verwerken van een verlies, bieden we ondersteuning. Onze werkgroep rouwbegeleiding is er voor individuele ondersteuning en organiseert groepsbijeenkomsten met lotgenoten ”.

Onze professionals en vrijwilligers zijn er voor kwetsbare mensen en helpen hen om, ook in deze tijd, mee te kunnen doen. Want juist nu is die aandacht voor elkaar en dat steuntje in de rug van enorm belang.

Samen krijgen we meer voor elkaar

Wil je zelf een bijdrage leveren als vrijwilliger bijvoorbeeld als netwerkmaatje of bij het DigiPunt? Je bent van harte welkom, we komen graag met jou in contact. Want één ding is zeker: Samen krijgen we meer voor elkaar en zo komen we ook deze lockdown samen goed door.

Heb je behoefte aan een gesprek of wil je jouw vraag of probleem voorleggen? Aarzel dan niet, neem contact met ons op of kom langs tijdens de inloopspreekuren bij jou in de buurt.

Stel uw vraag