Nieuws

Bravis Ziekenhuis en WijZijn Traverse Groep werken samen bij ondersteuning mantelzorger

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor hun naasten die vaak mantelzorger zijn. Het Bravis Ziekenhuis en WijZijn Traverse Groep werken samen in de ondersteuning van mantelzorgers. Zij vinden het belangrijk dat zorgverleners niet alleen oog hebben voor de betrokkenheid van de mantelzorger, maar ook voor hun gezondheid. Mantelzorgers zijn namelijk onmisbaar. Op 10 november 2021, de dag van de Mantelzorg, werd dit bij zorgprofessionals van Bravis extra onder de aandacht gebracht. De aftrap hiervoor werd gedaan door de bestuurders Bianka Mennema van het Bravis Ziekenhuis en Ad van Rijen van WijZijn Traverse Groep.

Foto: V.l.n.r. Angelique Bos (verpleegkundige Bravis ziekenhuis), Ad van Rijen (bestuurder WijZijn Traverse Groep), Marloes Rutten (adviseur Mantelzorg bij Mantelzorg Ondersteuning Bergen op Zoom), Bianka Mennema (bestuurder Bravis ziekenhuis), Caroline Hermans (transferverpleegkundige Bravis ziekenhuis) en Rick den Biggelaar (verpleegkundige Bravis ziekenhuis).

Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Vaak is dat een partner, kind of ander familielid, maar het kan ook een buur of goede vriend zijn. Naast deze zorg hebben ze veelal ook andere verplichtingen, zoals werk en de zorg voor het gezin. Dit vraagt vaak veel inzet waardoor de kans op overbelasting groot is. Iets wat Caroline Hermans, transferverpleegkundige bij het Bravis ziekenhuis en Marloes Rutten, adviseur Mantelzorg bij Mantelzorg Ondersteuning Bergen op Zoom, onderdeel van WijZijn Traverse Groep, geregeld zien. Om overbelasting bij mantelzorgers in een vroeg(er) stadium te herkennen werken het Bravis Ziekenhuis en WijZijn Traverse Groep nauw samen.

Het besef van overbelasting komt later

“Mantelzorgers zijn de spil in de zorg en het welzijn van hun naaste. Tijdens het regelen van de zorg na ziekenhuisopname wordt vaak pas duidelijk hoe overbelast de mantelzorger is door de zorg. Wanneer hier sprake van is, is het belangrijk dit bespreekbaar te maken met de mantelzorger”, vertelt Caroline. “Soms blijkt dat het besef er wel is, maar dat ze niet weten bij wie of waar ze voor hulp moeten aankloppen. Het streven is een goede doorverwijzing te realiseren van Bravis naar de Mantelzorg Ondersteuning in de verschillende gemeenten zodat de mantelzorger bij ontslag een warme landing maakt”, vult Marloes aan.

Signaleren en bewustwording creëren

Bravis speelt een belangrijke rol bij het signaleren van overbelasting bij de mantelzorger en het doorverwijzen. Het personeel moet oor en oog hebben voor de naasten door hen te betrekken in de zorg en voor te bereiden op thuiskomst. Op dit moment wordt dit vooral door transferverpleegkundigen gedaan. Maar het ziekenhuis wil graag dat alle medewerkers die betrokken zijn bij het zorgproces deze rol aannemen, zoals artsen afdelingsverpleegkundigen en verpleegkundigen op de polikliniek. “Door met de mantelzorger in gesprek te gaan en echt te luisteren, kom je er achter wat hij nodig heeft om zijn dierbare bij te kunnen blijven staan. Alleen al daardoor kunnen we overbelasting voorkomen”, aldus Caroline.

Ondersteuning

Bewustwording bij professionals is de basis voor een goede ondersteuning van mantelzorgers. Maar wat houdt ondersteuning van mantelzorgers in? Het is voor ziekenhuispersoneel belangrijk om alert te zijn op overbelasting. Op het moment dat blijkt dat de balans tussen zorg voor de naaste en zorg voor zichzelf er niet is, kan er worden doorverwezen naar lokale mantelzorgorganisaties. Deze organisaties zijn er om mantelzorgers te ondersteunen in de brede zin. Enerzijds door individuele gesprekken waarbij de balans centraal staat. Anderzijds door preventief te informeren, adviseren en het verzorgen van lotgenotencontacten.

Extra bewustzijn op de Dag van de Mantelzorg

Om meer bewustzijn voor de mantelzorger te creëren, bezochten transferverpleegkundige en medewerkers van Mantelzorg Ondersteuning Brabantse Wal en Roosendaal op 10 november, op de dag van de Mantelzorg, alle afdelingen van het Bravis ziekenhuis met een speciaal mantelzorgbewustwordingspakket. Het eerste pakket werd overhandigd aan verpleegkundigen van de afdeling Geriatrie. Dit werd gedaan door bestuurders Bianka Mennema van het Bravis Ziekenhuis en Ad van Rijen van WijZijn Traverse Groep.

“Mantelzorgers zijn onmisbaar. In Bravis willen we de (dreigende) overbelasting bij de mantelzorger eerder signaleren. Met behulp van onder andere klinische lessen en e-learnings kunnen onze zorgverleners nog meer oog krijgen voor de mantelzorger en waar nodig doorverwijzen. Mantelzorg Ondersteuning kan de mantelzorger vervolgens hulp op maat aanbieden om die overbelasting aan te pakken. We doen het dus echt samen”, aldus Bianka Mennema.

“De zorg voor naasten wordt door mantelzorgers vaak als een vanzelfsprekendheid gezien. Ze doen dit uit liefde voor de ander en voelen zich verantwoordelijk. Mantelzorgers verdienen het om een centrale en gelijkwaardige positie in te kunnen nemen om zo optimaal door alle welzijns- en zorgorganisaties op maat ondersteunt en betrokken te worden. Op die manier kunnen zij duurzaam hun onmisbare rol blijven vervullen zolang dat nodig is”, zo stelt Ad van Rijen.

Stel uw vraag