Nieuws

De scholen gaan weer open!

Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn enorm opgelucht dat de scholen maandag 10 januari weer opengaan. Door Corona beseffen we hoe belangrijk school en onderwijs is, zeker ook voor kwetsbare kinderen.

Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 gingen alle scholen dicht. Er werden geen uitzonderingen gemaakt voor bijvoorbeeld examenleerlingen in het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Bovendien werd er geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die thuis goede ondersteuning en begeleiding kregen en kinderen in kwetsbare posities. Toen de scholen eind mei weer open gingen bleken er grote verschillen in leerachterstanden tussen kinderen. Met name de kinderen in kwetsbare posities hadden grote achterstanden opgelopen.

Tijdens de lockdown in december 2020 en 2021 is er daarom extra aandacht gekomen voor kinderen die thuis geen ondersteuning krijgen of niet beschikken over digitale leermiddelen. Maar ook kinderen die vanwege de sociale, culturele en/of economische kwetsbaarheid van hun gezin extra aandacht nodig hebben, zoals kinderen die in armoede leven of in een onveilige gezinssituatie zitten.

Ondersteuning bij opvoeden

Ouders kunnen met vragen over de opvoeding terecht bij WijZijn Traverse Groep. De medewerkers helpen bij opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld met persoonlijk gesprekken, een training of cursus. We helpen bij taalontwikkeling van kinderen. En we zijn er ook voor dringende problemen in het gezin, zoals een echtscheiding of hoogoplopende conflicten.

Heb je een vraag of loop je in de opvoeding ergens tegen aan of ken je iemand die hulp kan gebruiken? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Lees artikel BN De Stem Heropening scholen is goed voor leerlingen, ouders en leerkrachten

Stel uw vraag