Nieuws

Een terugblik op 2022 met het Jaarbeeld

In 2022 kwam de samenleving weer tot leven. Wat was het fijn om elkaar weer vaker fysiek te ontmoeten. Iets dat nu alweer zo vanzelfsprekend is. Ontwikkelingen in de wereld, in Nederland en bij ons om de hoek volgen elkaar in rap tempo op. Soms vergeten we even stil te staan en achterom te kijken. En dat is precies wat we doen met dit Jaarbeeld. Want wat hebben we in 2022 met elkaar veel gerealiseerd en teweeggebracht.

Veel leesplezier!

Het Jaarbeeld 2022 geeft een representatief beeld van wat de organisatie het afgelopen jaar samen met inwoners, professionals, vrijwilligers en samenwerkingspartners heeft bereikt. Hierin presenteren we de resultaten en cijfers in de vorm van een infographic. Daarnaast zoomen we in op de belangrijkste thema’s binnen het Sociaal Werk en de Maatschappelijke Opvang waarbij we opvallende projecten of ontwikkelingen uitlichten. Van bestaanszekerheid, talentontwikkeling tot de ondersteuning en huisvesting van kwetsbare groepen. Thema’s waar we het afgelopen jaar concreet inhoud aan hebben gegeven.

Bekijk Jaarbeeld 2022

De eerste exemplaren van het Jaarbeeld 2022 werden op donderdag 13 april overhandigd aan de leden van de Raad van Toezicht.

Foto: Vlnr: Wim van Breda (RvT),  Roanda Fokkens (RvT), Ad van Rijen (bestuurder), Annemiek Jetten (voorzitter RvT), Debbie Maas (RvT) en Roel van Wamel (vice-voorzitter RvT)

Stel uw vraag