Nieuws

Onderzoek naar gijzeling bij openstaande boetes

De Nationale Ombudsman heeft onderzoek gedaan naar het opsluiten van mensen die hun verkeersboetes niet betalen. In veel gevallen willen deze mensen hun boetes wel betalen, maar hebben ze het geld er niet voor. Als iemand niet kan betalen is opsluiting volgens de Ombudsman zinloos.

Heeft u ergens te hard gereden en bent u geflitst door de politie, dan krijgt u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een boete thuisgestuurd. U kunt deze geldboete voldoen door het boetebedrag binnen een bepaalde termijn over te maken. Heeft u dit binnen deze termijn niet gedaan, dan ontvangt u aanmaningen en kan de hoogte van de boete oplopen. Heeft u ook na deze verhoging de boete nog niet voldaan, dan kan de politie in opdracht van het CJIB u oppakken en enkele dagen vasthouden op het politiebureau. Dit noemen ze een gijzeling. Nadat u enkele dagen in de cel heeft gezeten, is de boete echter niet kwijtgescholden, maar moet u deze nog steeds betalen.

Gijzelneming zinloos

De gijzelneming is dus een middel om extra druk te zetten om de boete alsnog te voldoen. In 2012
kwamen 1.200 gijzelnemingen voor en in 2013 zelfs 37.000 keer. Een deel van deze gegijzelden wil de boete wel betalen, maar kan deze boete niet betalen omdat ze niet over voldoende geld beschikt.

Volgens de Nationale Ombudsman is gijzelneming van mensen die financieel aan de grond zitten, dan ook zinloos.
 

Ombudsman stelt onderzoek in

De Ombudsman is daarom begin 2015 een onderzoek gestart, waarin de mogelijkheden worden onderzocht om in een vroeg stadium van de procedure vast te stellen of iemand niet wil óf kan betalen. Dat moet voorkomen dat kwetsbare groepen de dupe worden van de gijzelneming. Eind november heeft de Nationale Ombudsman het onderzoek ‘Gegijzeld door het systeem!’ gepresenteerd.
Bekijk het onderzoek op de website van de Nationale Ombudsman.

Reactie OM op onderzoeksrapport

Het Openbaar Ministerie heeft een reactie gegeven op dit rapport: het OM schaart zich achter de conclusie van de Ombudsman dat er meer maatwerk nodig is voor mensen met grote schuldproblemen voor wie gijzeling dreigt.
Lees de volledige reactie op de website van het OM.

Meer informatie over schuld

Heeft u moeite met het betalen van rekeningen of boetes? Schakel dan op tijd hulp in, zodat u uw hoofd boven water kunt houden. WijZijn kan u in veel gevallen ondersteunen, bijvoorbeeld met begeleiding of het volgen van trainingen. Kijk voor meer informatie over onze diensten op onze website.

Stel uw vraag