Nieuws

Symposium en lokale infomarkt respijtzorg

Een aantal steunpunten Mantelzorg in West-Brabantse gemeenten gaat gezamenlijk aandacht vragen voor de respijtzorg. Dat gebeurt in Roosendaal op 16 april met een symposium en op 2 april met een lokale respijtmarkt in Bergen op Zoom.

Respijtzorg is vervangende mantelzorg en bedoeld om de zware taak van mantelzorgers te verlichten. Respijtzorg kent naast de inzet van vrijwilligers ook professionele vormen zoals dagopvang, dagbesteding, logeeropvang of aanwezigheidszorg, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan om op adem te komen. Respijtzorg kent verschillende financiële regelingen, zoals de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de wet langdurige zorg (Wiz) en de zorgverzekeringswet (Zvw). Bij veel mantelzorgers zijn de mogelijkheden echter niet bekend. 

Op de politieke agenda

Ook landelijk is er veel aandacht voor respijtzorg. Om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten heeft minister De Jonge (VWS) Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van VWS, aangesteld als landelijk aanjager respijtzorg. Zij gaat samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in kaart brengen hoe respijtzorg verbeterd en gefinancierd kan worden. 

Symposium voor professionals en verwijzers

Op 16 april wordt een regionaal symposium voor professionals en verwijzers gehouden met als thema ‘Respijtzorg onder de loep gelegd. Hoe zit het?!’ Dit symposium zal plaatsvinden in Roosendaal. Nick Klaver (Groen Links) zal als dagvoorzitter optreden. Het panel bestaat verder uit Thomas Melisse, wethouder Halderberge, Ria Pluk, beleidsmedewerker Etten-Leur, Kirsten Schugard, huisarts Rucphen, Matthijs van der Noordt, voorzitter mantelzorgadviesraad, een WMO consulent, een mantelzorger en een vertegenwoordiger van een mantelzorg steunpunt.

Respijtzorgmarkt Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom vindt op dinsdag 2 april de respijtzorgmarkt plaats. Deze is van 13.30 tot 16.30 uur in de Lambertijnenhof van S&L zorg en is bedoeld voor mantelzorgers, zorgvragers en professionals. Allerlei zorginstellingen die respijtzorg bieden, maar ook particuliere initiatieven en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld zorgboerderijen, de wensambulance en de Zonnebloem, zullen hier aanwezig zijn. 


Voor meer informatie over deelname aan de respijtzorgmarkt en/of het symposium kunt u een e-mail sturen aan info@mantelzorgboz.nl.

Stel uw vraag