Nieuws

Voel je goed! van start in gemeente Rucphen

In de gemeente Rucphen gaat binnenkort het project Voel je goed! van start. Dit project is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven en wordt door WijZijn Traversegroep uitgevoerd in gemeente Rucphen. Volwassenen kunnen gratis meedoen aan een programma van 20 weken over gezonde voeding en bewegen. Aanmelden kan door te bellen met sociaal werker van WijZijn Traversegroep Maureen Jeltema tel: 06- 40711774.

Informatie over gezonde voeding begrijpen
Voor mensen die moeite hebben met taal, is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te kunnen vinden en begrijpen. Of om informatie toe te kunnen passen in hun dagelijkse leven. Daar komt bij dat zorgverleners vaak niet vragen of iemand moeite heeft met lezen en schrijven. Hierdoor hebben deze mensen meer kans op overgewicht of heeft de begeleiding van de huisarts of een diëtist niet altijd het gewenste effect.

Voel je goed!
WijZijn Traversegroep wil daar in de gemeente Rucphen graag iets aan doen! Het project Voel je goed! helpt deelnemers bij een gezonder leven, in toegankelijke taal. De aanpak bestaat uit een reeks bijeenkomsten, gericht op gezond eten en voldoende bewegen. Omdat Voel je goed! gericht is op gedragsverandering, komen ook motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving aan de orde. Verder wordt stilgestaan bij eten en bewegen met je kinderen, culturele aspecten, communicatie met de diëtist en huisarts. Ook worden mensen gewezen op vervolglessen in taal of andere basisvaardigheden.

Samenwerking
Voel je goed! is een mooie samenwerking tussen verschillende partijen: Maureen Jeltema van WijZijn Traversegroep coördineert het project op lokaal niveau in samenwerking met Surplus.
De bibliotheek faciliteert de ruimte voor bijeenkomsten. De getrainde vrijwilligers en diëtist begeleiden kleine groepen deelnemers bij het beter begrijpen en toepassen van informatie over gezonder eten en meer bewegen.

Doe je mee?
'Kent u iemand die wil deelnemen aan Voel je goed! of heeft u zelf interesse? Neem vooral contact op. We kijken uit naar de aanmeldingen!’ zegt Maureen Jeltema. Belangstellenden kunnen zich bij mij aanmelden: 06 –40711774 of mailen: maureen.jeltema@wijzijntraversegroep.nl

Voel je goed! ondersteunt volwassenen die moeite hebben met lezen om gezonder te leven. Dit project is onderdeel van ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Dit programma helpt gemeenten en organisaties die aan de slag willen met de aanpak van laaggeletterdheid, wordt aangeboden door Stichting Lezen & Schrijven en gefinancierd door de Rijksoverheid.

Stel uw vraag